Infolinia pn-pt 8.00 – 16.00

Jaka przyszłość propanu?

W świetle ostatnich doniesień medialnych i publicznych dyskusji, pojawiają się liczne nieporozumienia i dezinformacje dotyczące przyszłości ogrzewania gazowego w Europie. Dlatego należy podkreślić, że aktualne regulacje i dyrektywy Unii Europejskiej, nie przewidują całkowitego zakazu stosowania kotłów gazowych. Wręcz przeciwnie, te regulacje otwierają drogę dla nowoczesnych, hybrydowych systemów grzewczych oraz biogazów.

Dyrektywa EPBD
Zaktualizowana dyrektywa EPBD stawia ambitny cel, aby w przyszłości
wszystkie nowe budynki w Unii Europejskiej osiągnęły standard zeroemisyjności. To
oznacza znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, wymagając
kompleksowego podejścia do modernizacji istniejących obiektów oraz projektowania
nowych z wykorzystaniem najnowszych technologii i źródeł energii.


Ogrzewanie hybrydowe
Nie oznacza to jednak odejścia od rozwiązań gazowych. Gaz płynny, dzięki
swojej niskoemisyjności i efektywności, nadal stanowi istotną część strategii na rzecz
czystej energii, wpisując się w cele zrównoważonej przyszłości energetycznej.
Rozwiązania gazowe łączone z innymi źródłami energii w dalszym ciągu będą mogły
uzyskać wsparcie. Przyszłość otwiera się zatem przed systemami hybrydowymi,
będącymi kombinacją np. kotła gazowego z panelami słonecznymi lub pompami
ciepła. Przy takim rozwiązaniu dany obiekt staje się praktycznie niezależny
energetycznie.


Biopropan
Zdaniem wielu specjalistów, stosowany obecnie propan będzie mógł być w
przyszłości zastąpiony biopropanem, co w świetle dyrektywy UE będzie traktowane
równorzędnie do innych urządzeń grzewczych zasilanych paliwami odnawialnymi. W
tym kontekście, kotły gazowe, zwłaszcza nowoczesne modele kondensacyjne, będą
nadal miały swoje miejsce w strategii ogrzewania. Ponadto biorąc pod uwagę szeroki
zakres zastosowań propanu w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, gastronomii,
hotelarstwie i wielu innych branżach, a także jego wysoką efektywność spalania i
niskoemisyjność, należy zakładać, że LPG nadal będzie kluczowym elementem miksu
energetycznego przewyższając wiele innych rozwiązań. Patrząc w przyszłość należy
zatem brać pod uwagę jak najbardziej rozsądne i zrównoważone rozwiązania, aby
zapewnić jak najwyższy poziom ochrony środowiska oraz opłacalności kosztów energii
dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych.


Wycofanie kotłów? – zobacz jakie są fakty
W odniesieniu do wszelkich doniesień medialnych na temat zastosowań LPG
sugerujemy, aby zapoznać się ze szczegółowym opracowaniem przygotowanym przez
Polską Organizację Gazu Płynnego, w której wnikliwie przeanalizowano zapisy unijnej
dyrektywy w kontekście gazu płynnego. Opracowanie znajdziecie na stronie: https://www.pogp.pl/aktualnosci/wycofanie-kotlow-na-gaz-sprawdzamy

Podziel się:
Więcej aktualności
Napisz do nas