Infolinia pn-pt 8.00 – 16.00

Postępowanie na wypadek awarii

Bezpieczeństwo użytkowania zbiorników paliwowych gazu płynnego jest gwarantowane warunkami określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Nakłada on na producenta i właściciela zbiornika wysokie kryteria związane z produkcją i eksploatacją. Stosowanie się do obowiązujących wymagań i przepisów zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji. Jednym z wymogów jest znajomość zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Jak sobie z nimi poradzić? – na to pytanie odpowiadamy w poniższym wpisie.

1. NIESZCZELNOŚĆ ZBIORNIKA

Zbiornik, osprzęt zbiornika i instalacja rurowa powinny być szczelne. Szczelność instalacji jest sprawdzana podczas odbioru wykonania prac montażowych przez firmę instalacyjną i odnotowywana w specjalnym protokole próby szczelności. Dodatkowo szczelność powinna być sprawdzana przez operatora autocysterny podczas każdego napełniania zbiornika. Podczas przeglądów instalacji, jej szczelność jest sprawdzana przez wykwalifikowany serwis techniczny. Ze względu na bezpieczeństwo techniczne instalacji zbiornikowej, użytkownik dysponujący zbiornikiem na co dzień jest zobowiązany do właściwego jego użytkowania w sposób zapewniający szczelność zbiornika, osprzętu i instalacji rurociągowej.

W przypadku zauważenia wycieku gazu ze zbiornika lub wyczucia jego obecności (gaz płynny jest specjalnie nawaniany, co umożliwia jego wyczuwanie w ilościach śladowych) przy drobnej nieszczelności instalacji użytkownik zbiornika powinien:

– jak najszybciej zawiadomić serwisanta technicznego;

– uzgodnić z nim dalszy ciąg postępowania;

– w skrajnie niebezpiecznej sytuacji (duży wyciek gazu potwierdzony syczeniem) należy zakręcić zawór poboru fazy gazowej na zbiorniku;

– do czasu przybycia serwisanta technicznego zabezpieczyć miejsce wycieku gazu przed pożarem;

Przy dużej nieszczelności instalacji:

– sprawdzić szczelność połączeń poziomowskazu i manometru na zbiorniku;

– zakręcić wszystkie zawory przed odbiornikami gazu (kocioł, kuchenka);

– zamknąć wszystkie zawory zbiornika oraz zawory na ścianie budynku przekręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara;

– jak najszybciej zawiadomić serwisanta technicznego;

– do czasu przybycia serwisanta technicznego zabezpieczyć miejsce wycieku gazu przed pożarem.

2. ZAGROŻENIE POŻAREM ZBIORNIKA

W przypadku zagrożenia pożarowego budynku lub otoczenia konieczna będzie ochrona zbiornika przed przegrzaniem. Przegrzanie zbiornika może powodować wzrost ciśnienia w zbiorniku ponad wartości dopuszczalne.

W przypadku zagrożenia pożarem należy:

– zamknąć wszystkie zawory zbiornika oraz zawory na ścianie budynku przekręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara;

– powiadomić Straż Pożarną i wskazać lokalizację zbiornika;

– w miarę możliwości schładzać zbiornik gazu płynnego polewając wodą;

– zawiadomić serwisanta technicznego;

– sprawdzić czy możliwość czerpania wody do chłodzenia zbiornika jest zapewniona z zewnętrznej sieci wodociągowej położonej przy ulicy, przy której znajduje się budynek;

Jak zwalczyć powstały pożar?

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

– zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia;

– wezwać Straż Pożarną;

– przystąpić niezwłocznie przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym, w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki.

Mimo tego pamiętajmy, że takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko, a instalacja gazowa wykonana przez wykwalifikowanych specjalistów jest praktycznie bezawaryjna.

Podziel się:
Więcej aktualności
Napisz do nas