Infolinia pn-pt 8.00 – 16.00

Przepisy dla Waszego bezpieczeństwa

Zbiornik na gaz płynny - formalności, odległości, przepisy

Eksploatując każdą instalację gazową należy stosować się do aktualnych przepisów. Nie powstały one po to, aby tworzyć zbędną „biurokrację” tylko po to, aby ułatwić eksploatację instalacji gazowych i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Przypominamy o tym, ponieważ lekceważenie tych przepisów może prowadzić do wypadków.

W pierwszej kolejności należy uwzględnić przepisy mówiące o tym, w jakim miejscu, w jakich odległościach od budynków, ogrodzeń, czy linii energetycznych można posadowić zbiornik na gaz płynny LPG (propan techniczny). Przepisy określają minimalne, dopuszczalne odległości zarówno dla zbiorników naziemnych jak i podziemnych. Dokładne dane znajdziecie Państwo w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zbiornik na gaz płynny odległości

Dla ułatwienia przypominamy dopuszczalne odległości zbiornika od budynków i innych obiektów typu garaż, budynek gospodarczy, warsztat itp. użyteczności publicznej wynoszą odpowiednio nie mniej jak:


– 3 m przy pojemności 2700 l – (naziemny) oraz 1 m (podziemny)

– 5 m przy pojemności 4850 l – (naziemny) oraz 2,5 m (podziemny)

– 7,5 m przy pojemności 6400 l – (naziemny) oraz 3 m (podziemny).

Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy działki budowlanej z tymi zbiornikami powinna wynosić nie mniej jak:


– 1,5 m przy pojemności 2700 l – (naziemny)

– 2,5 m przy pojemności 4850 l – (naziemny)

– 3,75 metra przy pojemności 6400 l – (naziemny).

Niezależnie od wielkości i rodzaju zbiornika powinny być one umieszczone w odległości nie mniejszej jak 5 metrów od wszelkich studzienek np. kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagłębień terenu, 3 metrów od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV, a także 15 metrów od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub większym od 1 kV. Nie zapominajcie także, że należy zapewnić właściwy dojazd do zbiornika. Chodzi zarówno o tankowanie z cysterny, ale także, aby w razie potrzeby zapewnić drogę pożarową.

Zbiornik na gaz płynny formalności

Zbiornik na gaz płynny – pozwolenie na budowę czy tylko zgłoszenie? Od tego należy zacząć – czyli sprawdzić w przepisach jak postępować w przypadku planowanej objętości zbiornika. Równie istotne są procedury związane z posadowieniem zbiornika i montażem instalacji. Mogą to wykonywać tylko i wyłącznie autoryzowani fachowcy, posiadający właściwe certyfikaty. Należy bezwzględnie przestrzegać tej zasady i nie powierzać takich prac osobom bez uprawnień. Kolejna ważna sprawa – zbiornik należy zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), aby ten dokonał odbioru technicznego. UDT  działa w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Dzięki temu użytkownicy zbiorników mają gwarancję, że zbiornik został odebrany i oddany do użytku zgodnie z najnowszymi przepisami.

Jak już zbiornik jest oddany do użytku pamiętajmy o obowiązkowych badaniach. Nie są one uciążliwe, a dzięki zachowaniu tych terminów użytkownicy mają zapewnienie, że ich zbiorniki funkcjonują prawidłowo. Co i kiedy należy zrobić?

– rewizja zewnętrzna podczas eksploatacji zbiornika – co 3 lata

– rewizja wewnętrzna – co 6 lat dla zbiorników podziemnych i – co 12 lat dla zbiorników naziemnych

– próba ciśnieniowa (wytrzymałości) zbiornika co 12 lat

– kontrola działania zaworów bezpieczeństwa 1 raz na 12 miesięcy oraz 1 raz na 9 lat w obecności inspektora UDT.

Kotłownie

Opisując przepisy i zalecenia związane z eksploatacją instalacji na gaz płynny nie można zapominać o wymaganiach technicznych co do kotłowni. Jednym z najważniejszych kryteriów jest jej lokalizacja oraz wentylacja Opisywaliśmy to we wpisie pt.: „Kotłownia gazowa – wymagania” https://gazdlaciebie.pl/warto-wiedziec/kotlownia-gazowa/

Ponadto warto jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który nie został jasno sprecyzowany w przepisach. Chodzi mianowicie o czujniki gazu. Namawiamy, aby je instalować. Nie są to drogie urządzenia, a mogą uchronić przed większymi stratami. Czujniki są wręcz niezbędne, ponieważ ulatniania się gazu można w ogóle nie zauważyć i nie wyczuć. W przeciwieństwie do dymu jest on niewidoczny. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo tutaj: https://gazdlaciebie.pl/warto-wiedziec/czujniki-gazu-to-twoje-bezpieczenstwo/

Podsumowując należy podkreślić, że zarówno przepisy, jak i zdrowy rozsądek, pozwalają nam żyć bezpiecznie i cieszyć się bezawaryjną eksploatacją urządzeń gazowych. Piszemy o tym po to, aby przeciwdziałać i zapobiegać różnego rodzaju „samowolkom budowlanym” oraz złudnym przekonaniom, że „jakoś to będzie”, albo „mnie się nic złego nie przydarzy”. Unikajmy takich sytuacji. Stosowanie się do przepisów i dobrych praktyk jest bowiem najlepszą polisą ubezpieczeniową.

Podziel się:
Więcej aktualności
Napisz do nas