Infolinia pn-pt 8.00 – 16.00

Przepisy dla Waszego bezpieczeństwa

Eksploatując każdą instalację gazową należy stosować się do aktualnych przepisów. Nie powstały one po to, aby tworzyć zbędną „biurokrację” tylko po to, aby ułatwić eksploatację instalacji gazowych i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Przypominamy o tym, ponieważ lekceważenie tych przepisów może prowadzić do wypadków.
Zbiornik na gaz płynny - formalności, odległości, przepisy

W pierwszej kolejności należy uwzględnić przepisy mówiące o tym, w jakim miejscu, w jakich odległościach od budynków, ogrodzeń, czy linii energetycznych można posadowić zbiornik na gaz płynny LPG (propan techniczny). Przepisy określają minimalne, dopuszczalne odległości zarówno dla zbiorników naziemnych jak i podziemnych. Dokładne dane znajdziecie Państwo w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zbiornik na gaz płynny odległości

Dla ułatwienia przypominamy dopuszczalne odległości zbiornika od budynków i innych obiektów typu garaż, budynek gospodarczy, warsztat itp. użyteczności publicznej wynoszą odpowiednio nie mniej jak:


– 3 m przy pojemności 2700 l – (naziemny) oraz 1 m (podziemny)

– 5 m przy pojemności 4850 l – (naziemny) oraz 2,5 m (podziemny)

– 7,5 m przy pojemności 6400 l – (naziemny) oraz 3 m (podziemny).

Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy działki budowlanej z tymi zbiornikami powinna wynosić nie mniej jak:


– 1,5 m przy pojemności 2700 l – (naziemny)

– 2,5 m przy pojemności 4850 l – (naziemny)

– 3,75 metra przy pojemności 6400 l – (naziemny).

Niezależnie od wielkości i rodzaju zbiornika powinny być one umieszczone w odległości nie mniejszej jak 5 metrów od wszelkich studzienek np. kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagłębień terenu, 3 metrów od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV, a także 15 metrów od linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub większym od 1 kV. Nie zapominajcie także, że należy zapewnić właściwy dojazd do zbiornika. Chodzi zarówno o tankowanie z cysterny, ale także, aby w razie potrzeby zapewnić drogę pożarową.

Zbiornik na gaz płynny formalności

Zbiornik na gaz płynny – pozwolenie na budowę czy tylko zgłoszenie? Od tego należy zacząć – czyli sprawdzić w przepisach jak postępować w przypadku planowanej objętości zbiornika. Równie istotne są procedury związane z posadowieniem zbiornika i montażem instalacji. Mogą to wykonywać tylko i wyłącznie autoryzowani fachowcy, posiadający właściwe certyfikaty. Należy bezwzględnie przestrzegać tej zasady i nie powierzać takich prac osobom bez uprawnień. Kolejna ważna sprawa – zbiornik należy zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), aby ten dokonał odbioru technicznego. UDT  działa w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Dzięki temu użytkownicy zbiorników mają gwarancję, że zbiornik został odebrany i oddany do użytku zgodnie z najnowszymi przepisami.

Jak już zbiornik jest oddany do użytku pamiętajmy o obowiązkowych badaniach. Nie są one uciążliwe, a dzięki zachowaniu tych terminów użytkownicy mają zapewnienie, że ich zbiorniki funkcjonują prawidłowo. Co i kiedy należy zrobić?

– rewizja zewnętrzna podczas eksploatacji zbiornika – co 3 lata

– rewizja wewnętrzna – co 6 lat dla zbiorników podziemnych i – co 12 lat dla zbiorników naziemnych

– próba ciśnieniowa (wytrzymałości) zbiornika co 12 lat

– kontrola działania zaworów bezpieczeństwa 1 raz na 12 miesięcy oraz 1 raz na 9 lat w obecności inspektora UDT.

Kotłownie

Opisując przepisy i zalecenia związane z eksploatacją instalacji na gaz płynny nie można zapominać o wymaganiach technicznych co do kotłowni. Jednym z najważniejszych kryteriów jest jej lokalizacja oraz wentylacja Opisywaliśmy to we wpisie pt.: „Kotłownia gazowa – wymagania” https://gazdlaciebie.pl/warto-wiedziec/kotlownia-gazowa/

Ponadto warto jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który nie został jasno sprecyzowany w przepisach. Chodzi mianowicie o czujniki gazu. Namawiamy, aby je instalować. Nie są to drogie urządzenia, a mogą uchronić przed większymi stratami. Czujniki są wręcz niezbędne, ponieważ ulatniania się gazu można w ogóle nie zauważyć i nie wyczuć. W przeciwieństwie do dymu jest on niewidoczny. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo tutaj: https://gazdlaciebie.pl/warto-wiedziec/czujniki-gazu-to-twoje-bezpieczenstwo/

Podsumowując należy podkreślić, że zarówno przepisy, jak i zdrowy rozsądek, pozwalają nam żyć bezpiecznie i cieszyć się bezawaryjną eksploatacją urządzeń gazowych. Piszemy o tym po to, aby przeciwdziałać i zapobiegać różnego rodzaju „samowolkom budowlanym” oraz złudnym przekonaniom, że „jakoś to będzie”, albo „mnie się nic złego nie przydarzy”. Unikajmy takich sytuacji. Stosowanie się do przepisów i dobrych praktyk jest bowiem najlepszą polisą ubezpieczeniową.

Podziel się:
Więcej aktualności
Napisz do nas