Infolinia pn-pt 8.00 – 16.00

Wymiana starych kotłów. Terminy

W obliczu narastającego problemu zanieczyszczenia powietrza, Polska stoi przed wyzwaniem modernizacji systemów ogrzewania domowego. Wymiana pieców starszej generacji na nowoczesne, spełniające wymogi ekoprojektu, jest nie tylko kwestią ochrony środowiska, ale również zdrowia publicznego.

Dlaczego wymiana pieców jest ważna?
Stare piece, zwłaszcza te na paliwa stałe takie jak węgiel, są głównym źródłem szkodliwych emisji. Wprowadzenie nowych, bardziej efektywnych urządzeń grzewczych może znacząco przyczynić się do redukcji smogu. Problem ten dotyczy nie tylko naszego kraju, ale całej Unii Europejskiej, która dąży do ograniczenia emisji szkodliwych związków do atmosfery. Dlatego, na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE, obecnie, do sprzedaży są dopuszczone wyłącznie kotły spełniające wymogi tzw. ekoprojektu. Chodzi o to, aby zdecydowanie ograniczyć emisję pyłów, tlenku węgla i pozostałych zanieczyszczeń, ale także o to, aby przejść na rozwiązania charakteryzujące się wysoką efektywnością energetyczną.

LPG – efektywność energetyczna
Gaz płynny w porównaniu z innymi paliwami i źródłami ogrzewania charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną i niższymi emisjami zanieczyszczeń, w porównaniu z tradycyjnymi paliwami stałymi jak węgiel. Jest to czystsza alternatywa, która może być stosowana w nowoczesnych instalacjach grzewczych spełniających wymogi ekoprojektu. W porównaniu do gazu ziemnego, węgla, koksu, oleju opałowego, czy drewna, to właśnie gaz płynny posada najwyższą wartość opałową. Jest to jeden z atutów LPG, który decyduje o tym, że użytkownicy wybierają gaz płynny jako główną formę ogrzewania, a także do rozwiązań hybrydowych łączących różne źródła energii.

Terminy wymiany w poszczególnych województwach
Rządowe i samorządowe programy dotyczące wymiany starych pieców na paliwa stałe ustanawiają konkretne terminy dla różnych regionów Polski. Uchwały antysmogowe powstały w niemal wszystkich polskich województwach i z nich należy czerpać informacje dotyczące terminów dla poszczególnych regionów. Dotyczą one konieczności wymiany kotłów pozaklasowych, które emitują najwięcej zanieczyszczeń, kotłów klasy 3 i 4, a następnie kotłów klasy 5, które nie spełniają wymogów ekoprojektu.

Terminy wymiany kotłów różnią się w poszczególnych województwach:

 • wielkopolskie poza Poznaniem i Kaliszem, dla których przewidziane są osobne uchwały:
  o do 31 grudnia 2023 roku wymiana kotłów poniżej 3 klasy,
  o do 31 grudnia 2027 roku wymiana kotów 3 i 4 klasy,
  o od 1 stycznia 2026 roku obowiązek spełniania wymagań ekoprojektu przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń;
 • zachodniopomorskie:
  o do 31 grudnia 2023 roku wymiana kotłów pozaklasowych,
  o do 31 grudnia 2027 roku wymiana kotłów poniżej 5 klasy,
  o od 1 stycznia 2028 roku wymiana lub dostosowanie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, które nie spełniają norm;
 • lubuskie:
  o do 31 grudnia 2026 roku wymiana wszystkich kotłów poniżej 5 klasy,
  o od 1 stycznia 2027 roku dostosowanie wszystkich miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do wymagań ekoprojektu,
  o od 1 stycznia 2023 roku zakaz eksploatacji na terenie Zielonej Góry kotłów, pieców i kominków poniżej 5 klasy lub niespełniających wymagań ekoprojektu;
 • pomorskie:
  o do 31 sierpnia 2024 roku wymiana kotłów poniżej 3 klasy,
  o do 31 sierpnia 2026 roku wymiana kotłów 3 i 4 klasy,
  o do 30 czerwca 2035 roku wymiana kotłów 5 klasy niespełniających wymagań ekoprojektu,
  o od 1 września 2024 roku możliwość eksploatacji wyłącznie kominków i pieców posiadających ekoprojekt;
 • lubelskie:
  o do 31 grudnia 2023 roku wymiana kotłów 1 i 2 klasy,
  o do 31 grudnia 2026 roku wymiana kotłów 3 i 4 klasy,
  o do 31 grudnia 2029 roku wymiana kotłów 5 klasy niespełniających wymagań ekoprojektu,
  o od 1 maja 2021 roku obowiązuje zakaz użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych budynkach lub mających dostęp do sieci ciepłowniczej czy gazowej;
 • dolnośląskie:
  o do 30 czerwca 2024 roku wymiana kotłów poniżej 3 klasy,
  o do 30 czerwca 2028 roku wymiana kotłów 3 i 4 klasy,
  o od 1 lipca 2028 roku dostosowanie miejscowych ogrzewaczy powietrza do wymagań ekoprojektu;
 • mazowieckie:
  o do 31 grudnia 2022 roku wymiana kotłów pozaklasowych,
  o do 31 grudnia 2027 roku wymiana kotłów 3 i 4 klasy,
  o od 1 stycznia 2023 roku dostosowanie miejscowych ogrzewaczy powietrza do wymagań ekoprojektu;
 • opolskie:
  o do 31 grudnia 2029 roku wymiana kotłów poniżej 3 klasy,
  o do 31 grudnia 2031 roku wymiana kotłów 3 i 4 klasy,
  o od 1 stycznia 2036 dostosowanie miejscowych ogrzewaczy powietrza do wymagań ekoprojektu;
 • małopolskie:
  o do 31 grudnia 2023 roku wymiana kotłów poniżej 3 klasy,
  o do 31 grudnia 2026 roku wymiana kotłów 3 i 4 klasy,
  o od 1 stycznia 2023 roku dostosowanie miejscowych ogrzewaczy powietrza do wymagań ekoprojektu (muszą posiadać sprawność co najmniej 80%);
 • kujawsko-pomorskie:
  o do 31 grudnia 2023 roku wymiana kotłów poniżej 3 klasy,
  o do 31 grudnia 2027 roku wymiana kotłów 3 i 4 klasy,
  o od 1 stycznia 2024 roku dostosowanie miejscowych ogrzewaczy powietrza do wymagań ekoprojektu;
 • śląskie:
  o do 31 grudnia 2023 roku wymiana kotłów z lat 2007-2012,
  o do 31 grudnia 2025 roku wymiana kotłów poniżej 3 klasy,
  o do 31 grudnia 2027 roku wymiana kotłów 3 i 4 klasy,
  o od 1 stycznia 2023 roku dostosowanie miejscowych ogrzewaczy powietrza do wymagań ekoprojektu (muszą posiadać sprawność co najmniej 80%);
 • podkarpackie:
  o do 31 grudnia 2023 roku wymiana kotłów z lat 2007-2012,
  o do 31 grudnia 2025 roku wymiana kotłów poniżej 3 klasy,
  o do 31 grudnia 2027 roku wymiana kotłów 3 i 4 klasy,
  o od 1 stycznia 2023 roku dostosowanie miejscowych ogrzewaczy powietrza do wymagań ekoprojektu (muszą posiadać sprawność co najmniej 80%);
 • łódzkie:
  o do 31 grudnia 2022 roku wymiana kotłów poniżej 3 klasy,
  o do 31 grudnia 20247 roku wymiana kotłów 3 i 4 klasy,
  o od 1 stycznia 2026 roku dostosowanie miejscowych ogrzewaczy powietrza do wymagań ekoprojektu;
 • świętokrzyskie:
  o do 30 czerwca 2023 roku wymiana kotłów poniżej 3 klasy,
  o do 30 czerwca 2024 roku wymiana kotłów 3 i 4 klasy,
  o od 1 lipca 2026 roku zakaz używania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, jeśli jest możliwość podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

W województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim do tej pory nie została opublikowana uchwała antysmogowa.

Podziel się:
Więcej aktualności
Napisz do nas