Infolinia pn-pt 8.00 – 16.00

Klauzula informacyjna do Facebooka

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAŁTYKGAZ SP. Z O. O. z siedzibą w Rumi, adres: Sobieskiego 5, 84-230 Rumia („GAZDLACIEBIE.PL”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@baltykgaz.pllub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych BAŁTYKGAZ Sp. z o. o., Sobieskiego 5, 84-230 Rumia.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:

  • administrowanie i zarządzanie profilem GAZDLACIEBIE.PL, w tym także udzielanie odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze również poza profilem GAZDLACIEBIE.PL oraz nadzór nad treściami publikowanymi przez użytkowników na profilu GAZDLACIEBIE.PL, a także publikowanie przez GAZDLACIEBIE.PL treści na profilu GAZDLACIEBIE.PL – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SICO polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilu SICO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do GAZDLACIEBIE.PL poprzez wiadomości prywatne – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SICO polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z GAZDLACIEBIE.PL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • możliwość dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawa prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes GAZDLACIEBIE.PL polegający na realizacji ww. celu (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Dane osobowe przetwarzane mogą być także w celu organizacji konkursów, wydarzeń, szkoleń – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Administrator może uzyskiwać anonimowe dane statystyczne za pomocą funkcji Facebook Audience Insights dotyczące osób odwiedzających fanpage. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz podczas przeglądania fanpage’a. GAZDLACIEBIE.PL wraz z Facebook Ireland Ltd. pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk.  Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Jaki jest okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GAZDLACIEBIE.PL przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem profilu lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” profilu GAZDLACIEBIE.PL, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach. Niezależnie od przechowywania danych przez GAZDLACIEBIE.PL własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

Informacje o źródle danych Administrator pozyskuje dane osobowe z portalu społecznościowego, publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na fanpage’u. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Komu przekazujemy dane osobowe: Dostęp do Twoich danych będą mieć:

a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, agencje marketingowe, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, b) inni Użytkownicy portalu społecznościowego (informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, treści komentarzy, opinie, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne); c) portal   społecznościowy   Facebook   na   zasadach   dostępnych   pod   adresem https://www.facebook.com/about/privacy. d) organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Przekazywanie danych poza EOG: Administrator  nie  zamierza  przekazywać  danych  do  państwa trzeciego  lub  organizacji międzynarodowej. Takie informacje mogą być jednak przekazywane przez portal społecznościowy na zasadach określonych w jego regulaminie/polityce prywatności, z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do określonych krajów. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation/

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych: 1) żądania dostępu do  swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, a także – w zakresie udzielonej zgody – prawo do przenoszenia danych, 2) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

3) wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych –  w zakresie przetwarzania na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez GAZDLACIEBIE.PL lub stronę trzecią 4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl