Infolinia pn-pt 8.00 – 16.00

Komunikaty prawne

OBOWIĄZEK REJESTRACJI NA POTRZEBY PODATKU AKCYZOWEGO WYNIKAJĄCY Z USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2008 R. O PODATKU AKCYZOWYM (dalej: „ustawa”)

Na podstawie art. 16 ustawy do  dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA)zobowiązane są następujące podmioty:

1) podmioty prowadzące działalność gospodarczą zamierzające wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;

2) podmioty zużywające nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące osobami fizycznymi, zamierzające zużywać wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie np. gminy, stowarzyszenia czy wspólnoty mieszkaniowe;

3) podmioty prowadzące działalność rolniczą, posiadające obiekty inwentarskie, suszarnie zbóż, zużywające w tej działalności gaz płynny w zwolnionej akcyzie na cele opałowe.

Obowiązek rejestracji w CRPA nie obejmuje osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niemniej jednak jeżeli osoby te zużywają gaz LPG do celów grzewczych mogą dokonać dobrowolnej rejestracji. Należy pamiętać, że osoby fizyczne, które zdecydowały się dokonać rejestracji na potrzeby akcyzy, mają obowiązek wykonywania wszelkich czynności w systemie EMCS PL2 wynikających z ustawy o podatku akcyzowym i przepisów wykonawczych.

Ponadto rejestracji nie podlegają podmioty zużywające gaz LPG ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe.

Uwaga:

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA spoczywa na tej jednostce (gminie), a nie jej jednostce organizacyjnej (np. szkole, przedszkolu). Zamawiającym i nabywcą wyrobu akcyzowego będzie bowiem gmina i to jej dane będą figurować na fakturze sprzedaży.

Zgłoszenie rejestracyjne składa  się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Aby móc dokonać rejestracji w CRPA konieczne jest założenie konta na PUESC.

Jeżeli podmiot ma już założone konto na PUESC i działa na platformie w zakresie innym niż akcyza wówczas jedynie dokonuje uzupełnienia zgłoszenia o dane wymagane dla akcyzy wypełniając formularz „Aktualizacja podmiotu”.

Podsumowując:

Abyśmy mogli dostarczyć Państwu gaz płynny na cele zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie w dniu składania zamówienia muszą być Państwo zarejestrowani w CRPA (PUESC):

  • na grupę wyrobów  „paliwa opałowe – w tym gaz” co najmniej o kodach CN: 27111294 oraz 27111900 – dot. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  • na rodzaj zużywanego wyrobu „gaz zwolniony” – dot. podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.