Infolinia pn-pt 8.00 – 16.00

Podziemny zbiornik LPG 2700 l

[woocommerce_multi_inventory_change_inventory select_store_text="Wybierz najbliższy magazyn" your_store_text="Twój magazyn: "]
[woocommerce_multi_inventory_show_inventories]

Podziemny zbiornik magazynowy gazu płynnego.

Zbiornik musi być umieszczony na betonowej płycie fundamentowej, którą można zamówić lub zapewnić we własnym zakresie.

10 950,00 11 583,45 

Opis

Konstrukcja zbiornika podziemnego LPG 2700 l

Budowa zbiornika do magazynowania gazu płynnego to pozioma cylindryczna konstrukcja spawana wykonana ze stali węglowej, w skład której wchodzą elementy konstrukcyjne oraz armatura i wyposażenie pomiarowe:

  • płaszcz stalowy,
  • dennice wypukłe,
  • łapy wsporcze,
  • przyłącza do uziemienia,
  • uchwyty nośne, z przeznaczeniem wyłącznie do transportu pustego zbiornika,
  • tuleje, wspawane do płaszcza wraz z zainstalowaną armaturą przyłączeniową,
  • kołpak ochronny,
  • adapter uziomu,
  • ochrona katodowa.

Każdy zbiornik posiada Paszport, w którym znajduje się wykaz wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz pozostałych materiałów wraz z ich charakterystyką techniczną. W paszporcie producent szczegółowo podaje wszelkie dane wraz z wymiarami konstrukcyjnymi, numerem fabrycznym i wynikami badań potwierdzającymi spełnienie warunków technicznych wymaganych przez właściwy organ dozoru technicznego.

Zbiorniki podziemne stanowią idealne rozwiązanie w miejscach gdzie jego posadowienie uwarunkowane może być innymi czynnikami np. ingerencja w otoczenie środowiska, plan zagospodarowania terenu lub mała powierzchnia terenu działki albo względy estetyczne. Montaż takiego zbiornika wymaga wykonania prac ziemnych oraz dokonania odbioru technicznego przez inspekcję Urzędu Dozoru Technicznego przed zakopaniem zbiornika. Zachowane odległości w przypadku zbiornika podziemnego od budynku mieszkalnego i granic działki są nieco mniejsze niż przy zbiornikach naziemnych. Inwestor musi zwrócić uwagę w trakcie planowania montażu zbiornika pod ziemią na poziom wody gruntowej, ponieważ w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych zbiornik można tylko częściowo wkopać w teren, a wyprowadzoną część zbiornika nad gruntem obsypać warstwą ziemi.

Informacje dodatkowe

Pojemność

2700

Posadowienie

zbiornik podziemny

Płyta fundamentowa

bez płyty fundamentowej, z płytą fundamentową

Dane techniczne

Zbiornik podziemny 2700 l LPG – dane techniczne
Model 2700
Dyrektywa PED 2014/68/UE Tak
Rodzaj gazu propan, propan -butan (max 80% butanu)
Przepisy i normy projektowe PN-EN 13445 oraz PN-EN 12542 (z wył. pkt 5.4)
Ciśnienie obliczeniowe 16 / -0,2 bar
Maksymalna temperatura pracy 40°C
Minimalna temperatura pracy -20°C
Maksymalne dopuszczalne napełnienie 85%
Masa pustego zbiornika 540 kg
Zawór do napełniania, króciec P1, ¾ NPT RegO 7579C
Zawór odcinający, króciec P2, ¾ NPT RegO 9101DK (faza gazowa)
Zawór odcinający, króciec P3, ¾ NPT RegO 7550G (faza ciekła)
Poziomowskaz pływakowy, króciec P4 Rochester 6281S12546G, długość ramienia 630mm
Zawór bezpieczeństwa, króciec P5, 1 ¼ NPT RegO RS3131 – 1szt

Rysunek techniczny

Zbiornik podziemny rysunek techniczny

 

Zbiornik naziemny LPG – wymiary w mm
Model 2700 l
A 2500
B 1600
C 1250
D 800
E 950