Infolinia pn-pt 8.00 – 16.00

Zbiornik na gaz płynny – ogrzewanie domu

Zbiornik na gaz podziemny czy naziemny. Ogrzewanie gazowe z butli generuje sporo pytań. W naszym wpisie wyjaśniamy podstawowe informacje.
Zbiornik na gaz płynny

Instalacja zbiornikowa w zależności od zapotrzebowania składa się z jednego lub kilku zbiorników na gaz o odpowiedniej pojemności. Zbiorniki mają za zadanie magazynować gaz przez okres między kolejnymi jego dostawami. Prawidłowa instalacja  zapewnia najwyższy komfort i poziom bezpieczeństwa eksploatacji. Dlatego wybraliśmy dla Państwa najważniejsze informacje na ten temat.

Zbiornik na gaz płynny - instalacja

Zbiorniki na gaz płynny wykonywane są w wersji naziemnej i podziemnej. Są to naczynia ciśnieniowe i podlegają odbiorowi i badaniom technicznym wykonywanym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Tylko zbiorniki dopuszczone i odebrane przez UDT mogą być eksploatowane.

Osprzęt zbiornika umożliwia jego bezpieczne napełnianie, eksploatację i opróżnianie. Ważnym elementem zbiornika jest sprężynowy zawór bezpieczeństwa, który nie dopuszcza do przekroczenia ciśnienia obliczeniowego zbiornika.

W skład instalacji zbiornikowej gazu płynnego dla zasilania urządzeń grzewczych budynku wchodzą następujące elementy:

  • zbiornik na gaz płynny podziemny lub naziemny wraz z osprzętem, trwale posadowiony na fundamencie;
  • przyłącze podziemne gazu płynnego od zbiornika do budynku wykonane z rur stalowych lub
    z tworzywa sztucznego (PEHD), albo z miedzi w osłonie z PE;
  • szafka kurka głównego na budynku, która oprócz zaworu głównego zamykającego dopływ gazu do budynku może być wyposażona w reduktor ciśnienia II stopnia i gazomierz;
  • instalacja gazu w budynku zasilająca odbiorniki gazowe, wykonana z rur stalowych lub miedzianych zgodnie z warunkami technicznymi budowy instalacji.

Zbiornik na gaz - naziemny

Naziemne przydomowe zbiorniki na gaz montowane są na własnych podporach mocowanych do płyty fundamentowej żelbetowej wylewanej lub prefabrykowanej posadowionej poziomo na stabilnym podłożu. Podłoże powinno być wykonane z podsypki piaskowej o grubości 20 cm. Zbiornik należy mocować do fundamentu śrubami kotwionymi w płycie fundamentowej.

Zbiorniki zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być lokalizowane z zachowaniem bezpiecznych odległości od różnych obiektów takich jak budynki, ogrodzenie, drogi i wynoszą one:

Naziemne zbiorniki:
Zbiornik na gaz 2700 l – 3 m
Zbiornik na gaz 4850 l – 5 m
Zbiornik na gaz 6450 l – 7,5 m

Wymagane odległości od obiektów budowlanych można zmniejszyć o połowę przez zastosowanie ściany oddzielenia ogniowego, np. może to być pełna ściana budynku. Wszelkie przydatne informacje na ten temat znajdziecie Państwo w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na kwestie związane z instalacją gazu płynnego odpowiada § 179.

Wielkości i wymiary zbiorników naziemnych:

Armatura zbiornika naziemnego:

Tabliczka znamionowa zbiornika:

Zbiornik na gaz - podziemny​

Podziemne zbiorniki na gaz do ogrzewania domu wyposażone są w podpory służące do stabilizacji zbiornika podczas transportu. Starsze konstrukcje zbiorników nie posiadają podpór transportowych, dlatego na czas transportu są specjalnie zabezpieczane. Podziemny zbiornik na gaz montuje się w wykopie o głębokości około 1,8 m. Wymagana jest wielkość przykrycia gruntem w wysokości min. 0,5 m. Zbiornik podziemny, pomimo posiadania podpór transportowych powinien być posadowiony na podsypce piaskowej grubości min. 20 cm. W niektórych przypadkach wymagana jest płyta fundamentowa żelbetowa, do której mocowany jest zbiornik podziemny specjalnymi obejmami kotwionymi w płycie fundamentowej.

Zbiorniki zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być lokalizowane z zachowaniem bezpiecznych odległości od różnych obiektów takich jak budynki, ogrodzenie, drogi i wynoszą one:

Podziemne zbiorniki:
Zbiornik na gaz 2700 l – 1 m
Zbiornik na gaz 4850 l – 2,5 m
Zbiornik na gaz 6450 l – 3 m

Wielkości i wymiary zbiorników podziemnych

Wszelkie przydatne informacje na ten temat znajdziecie Państwo w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na kwestie związane z instalacją gazu płynnego odpowiada §179.

Na zakończenie dodamy, że należy pamiętać, aby mówiąc o zbiornikach na gaz płynny nie stosować określenia “butla z gazem”, ponieważ dotyczy ono małych butli na gaz, które stosowane są np. w kuchniach, czy na kempingach. W tym wpisie opowiadaliśmy o zbiornikach na gaz płynny.

Podziel się:
Więcej aktualności
Napisz do nas